Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Rekreační cyklostezky Prostějova
Autor: Bc. Vendula Peňázová
Pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:Ing. Pavel Mauer
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Rekreační cyklostezky Prostějova
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá současným stavem cyklostezek ve městě Prostějově. V první části práce jsou popsány a definovány jednotlivé pojmy, které s problematikou souvisí, nejpodrobněji potom samotná cyklistika, při které jsou cyklostezky využívány. Dále je v práci charakterizováno zájmové území – okres a město Prostějov, jeho stručná historie a cyklistická infrastruktura, která zahrnuje jak cyklostezky, tak cyklotrasy vedoucí Prostějovem. V rámci práce byl proveden osobní terénní průzkum, kdy došlo ke zmapování celé sítě cyklostezek ve městě. Následně byly vybrány problematické úseky, ve kterých jsou cyklostezky špatně značeny a kde klesá jejich přehlednost. Kromě problematických úseků byla také vytypována 4 vhodná místa pro umístění servisních stojanů, které budou sloužit cyklistům.
Klíčová slova:cyklistika, cyklostezka, cyklotrasa, Prostějov, rekreace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..