Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikačné číslo: 3370
Univerzitný e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Podkladová analýza pro "Program rozvoje městyse Křtiny"
Autor: Ing. Lucie Jirová
Pracovisko: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedúci práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:Mgr. Lukáš Nevěděl, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Podkladová analýza pro "Program rozvoje městyse Křtiny"
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá přípravou analytických podkladů ke zpracování Programu rozvoje městyse Křtiny. Na začátku práce je za pomocí odborné literatury sestaven stav řešené problematiky. Dále je charakterizováno zájmové území a poté je vypracována detailně a komplexně analýza současné situace na území Křtin. Součástí práce je také dotazníkové šetření, které bylo statisticky vyhodnoceno, a výsledky byly graficky zpracovány se slovním komentářem. Na základě analýzy obce a výsledků dotazníkového šetření byla sestavena SWOT analýza, která se snaží poukázat na silné a slabé stránky městyse Křtiny, stejně tak na příležitosti a hrozby. Na závěr práce jsou navrženy opatření pro další rozvoj městyse Křtiny.
Kľúčové slová:Regionální rozvoj, strategické plánování, územní plánování, Program rozvoje obce, městys Křtiny, dotazník, SWOT analýza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..