Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Podkladová analýza pro "Program rozvoje městyse Křtiny"
Autor: Ing. Lucie Jirová
Pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:Mgr. Lukáš Nevěděl, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Podkladová analýza pro "Program rozvoje městyse Křtiny"
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá přípravou analytických podkladů ke zpracování Programu rozvoje městyse Křtiny. Na začátku práce je za pomocí odborné literatury sestaven stav řešené problematiky. Dále je charakterizováno zájmové území a poté je vypracována detailně a komplexně analýza současné situace na území Křtin. Součástí práce je také dotazníkové šetření, které bylo statisticky vyhodnoceno, a výsledky byly graficky zpracovány se slovním komentářem. Na základě analýzy obce a výsledků dotazníkového šetření byla sestavena SWOT analýza, která se snaží poukázat na silné a slabé stránky městyse Křtiny, stejně tak na příležitosti a hrozby. Na závěr práce jsou navrženy opatření pro další rozvoj městyse Křtiny.
Klíčová slova:Regionální rozvoj, strategické plánování, územní plánování, Program rozvoje obce, městys Křtiny, dotazník, SWOT analýza

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..