Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Analýza vybraných oblastí rozvoje městyse Křtiny
Autor: Ing. Veronika Chovancová
Pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Analýza vybraných oblastí rozvoje městyse Křtiny
Abstrakt:Diplomová práce je zaměřena na vytvoření podkladové analýzy současné situace života ve Křtinách, jako materiálu pro plánované zpracování programu rozvoje městyse. Nejprve je popsán za pomoci odborné literatury stav řešené problematiky, kde jsou vysvětleny základní pojmy a konkrétní metody užívané při plánovací a koncepční činnosti. V další části je provedena analýza situace v městysi, orientovaná na konkrétní charakteristiky a doplněná o preference místních obyvatel. Jejich názory jsou sbírány v dotazníkovém šetření, graficky vyhodnoceny a okomentovány. Dle těchto zjištění je sestavena SWOT analýza. Na základě poznatků jsou v závěru práce navrhnuta doporučení pro další rozvoj městyse.
Klíčová slova:Program rozvoje obce, dotazníkové šetření, SWOT analýza, Křtiny

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..