Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identification number: 3370
University e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)
External Instructor - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of selected development areas of town Křtiny
Written by (author): Ing. Veronika Chovancová
Department: Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Opponent:Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Analýza vybraných oblastí rozvoje městyse Křtiny
Summary:Diplomová práce je zaměřena na vytvoření podkladové analýzy současné situace života ve Křtinách, jako materiálu pro plánované zpracování programu rozvoje městyse. Nejprve je popsán za pomoci odborné literatury stav řešené problematiky, kde jsou vysvětleny základní pojmy a konkrétní metody užívané při plánovací a koncepční činnosti. V další části je provedena analýza situace v městysi, orientovaná na konkrétní charakteristiky a doplněná o preference místních obyvatel. Jejich názory jsou sbírány v dotazníkovém šetření, graficky vyhodnoceny a okomentovány. Dle těchto zjištění je sestavena SWOT analýza. Na základě poznatků jsou v závěru práce navrhnuta doporučení pro další rozvoj městyse.
Key words:Program rozvoje obce, dotazníkové šetření, SWOT analýza, Křtiny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..