Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikačné číslo: 3370
Univerzitný e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Biopotraviny na Opavsku
Autor: Bc. Jana Sukeníková
Pracovisko: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedúci práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., dr. h. c.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Biopotraviny na Opavsku
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá biopotravinami na Opavsku. Cílem práce je zhodnocení postavení ekologického zemědělství, produkce biopotravin a jejich zájmu z pohledu spotřebitelů. V první části je nastíněna problematika ekologického zemědělství a produkce biopotravin. Poté jsou popsány socioekonomické a přírodní podmínky okresu Opava. Druhá část je zaměřena na srovnání výměr ekologických ploch a produkce biopotravin mezi okresy v Moravskoslezském kraji. V rámci této práce byl zrealizován sociologický průzkum, v němž byly zjištěny názory lidí žijících na Opavsku. Ke sběru dat byla zvolena metoda dotazníkového šetření. Odpovědi respondentů byly zpracovány a vyhodnoceny ve formě grafů. V závěrečné části jsou navržena doporučení vedoucí k dalšímu růstu trhu s biopotravinami v regionu.
Kľúčové slová:Opavsko, okres Opava, biopotraviny, ekologické zemědělství, ekofarma

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..