Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Biopotraviny na Opavsku
Autor: Bc. Jana Sukeníková
Pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., dr. h. c.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Biopotraviny na Opavsku
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá biopotravinami na Opavsku. Cílem práce je zhodnocení postavení ekologického zemědělství, produkce biopotravin a jejich zájmu z pohledu spotřebitelů. V první části je nastíněna problematika ekologického zemědělství a produkce biopotravin. Poté jsou popsány socioekonomické a přírodní podmínky okresu Opava. Druhá část je zaměřena na srovnání výměr ekologických ploch a produkce biopotravin mezi okresy v Moravskoslezském kraji. V rámci této práce byl zrealizován sociologický průzkum, v němž byly zjištěny názory lidí žijících na Opavsku. Ke sběru dat byla zvolena metoda dotazníkového šetření. Odpovědi respondentů byly zpracovány a vyhodnoceny ve formě grafů. V závěrečné části jsou navržena doporučení vedoucí k dalšímu růstu trhu s biopotravinami v regionu.
Klíčová slova:Opavsko, okres Opava, biopotraviny, ekologické zemědělství, ekofarma

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..