Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identification number: 3370
University e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)
External Instructor - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Environmental education awareness on model example of the "Happiness in the nature" project within the Erasmus+ Programme
Written by (author): Ing. Michal Bařina
Department: Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Opponent:Ing. Helena Lorencová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Environmentální osvěta na příkladu projektu "Happiness in the nature" Erasmus +
Summary:Tato práce řeší problematiku grantů na podporu mládeže. Kdy se jedná o aktuální téma, vzhledem k vysoké nezaměstnanosti mezi mladými lidmi. Zároveň předkládá postup, jak je možné na takový grant dosáhnout. Předkládaný vzorový projekt, je zaměřen na environmentální osvětu mládeže a aktivní občanství a byl podán pod programem Erasmus+, výměna mládeže. Grantovou podporu na tento projekt se podařilo získat a projekt byl realizován. Součástí projektu byla lokální akce, která byla úspěšná i vzhledem k tomu, že jí navštívilo více jak 100 lidí. Evaluace projektu samotnými aktéry dopadla velmi dobře. Přínosem této práce je zmapování dostupných grantů pro mládež a zároveň předkládá ucelený návod na realizaci projektové aktivity.
Key words:Erasmus+, výměna mládeže, projekt, osvěta, aktivní občanství, granty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..