Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Environmentální osvěta na příkladu projektu "Happiness in the nature" Erasmus +
Autor: Ing. Michal Bařina
Pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:Ing. Helena Lorencová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Environmentální osvěta na příkladu projektu "Happiness in the nature" Erasmus +
Abstrakt:Tato práce řeší problematiku grantů na podporu mládeže. Kdy se jedná o aktuální téma, vzhledem k vysoké nezaměstnanosti mezi mladými lidmi. Zároveň předkládá postup, jak je možné na takový grant dosáhnout. Předkládaný vzorový projekt, je zaměřen na environmentální osvětu mládeže a aktivní občanství a byl podán pod programem Erasmus+, výměna mládeže. Grantovou podporu na tento projekt se podařilo získat a projekt byl realizován. Součástí projektu byla lokální akce, která byla úspěšná i vzhledem k tomu, že jí navštívilo více jak 100 lidí. Evaluace projektu samotnými aktéry dopadla velmi dobře. Přínosem této práce je zmapování dostupných grantů pro mládež a zároveň předkládá ucelený návod na realizaci projektové aktivity.
Klíčová slova:Erasmus+, výměna mládeže, projekt, osvěta, aktivní občanství, granty

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..