Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identification number: 3370
University e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)
External Instructor - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The problems with sustainability of the production of palm oil in Indonesia
Written by (author): Bc. Ondřej Večeřa
Department: Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Opponent:prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis: Problematika udržitelnosti produkce palmového oleje v Indonézii
Summary:Bakalářská práce je zaměřena na problematiku pěstění palmy olejné, a jaké jsou hlavní dopady jejího pěstění na životní prostředí v Indonésii. Práce nejdříve popisuje obecnou charakteristiku palmy olejné. Dále je rozebrán postup výroby palmového oleje a jeho možné využití. Posléze je velká část věnována důvodům a okolnostem, které vedly k jejímu velkému rozvoji v Indonésii. V další části je popsána problematika degradace životního prostředí v důsledku pěstění palmy olejné. V práci jsou zmíněny možné budoucí trendy, a jakým způsobem se bude nejspíše vyvíjet poptávka po palmovém oleji. V samotném závěru práce jsou prezentovány nástroje, které by dle autora měly vést ke zlepšení situace v rámci ochrany životního prostředí v Indonésii.
Key words:udržitelnost, životní prostředí, palmový olej, Indonésie, palma olejná, ekologie, produkce

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..