Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Deforestace ve vybraných státech Jižní Ameriky
Autor: Ing. Aneta Vaško
Pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:Ing. Pavel Mauer
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Deforestace ve vybraných státech Jižní Ameriky
Abstrakt:Má bakalářská práce se zabývá problematikou deforestace ve vybraných státech makroregionu Jižní Ameriky, konkrétně v Brazílii a Ekvádoru. Práce se nejprve zaměřuje na obecný popis lesů, jejich významů, funkcí, druhů a také na celosvětové rozložení lesů. Blíže je specifikovaná oblast Jižní Ameriky, na kterou je pak promítnut problém deforestace neboli odlesňování, tedy jeden z nejzávažnějších problémů životního prostředí. Práce popisuje hlavní příčiny a důsledky problému deforestace ve vybraných zemích, ale také aktivity obou států, které vedou ke zmírnění tohoto problému. Na závěr mé práce jsou uvedena doporučení, která by pomohla tuto situaci zlepšit.
Klíčová slova:životní prostředí, Jižní Amerika, Brazílie, Ekvádor, deforestace, lesy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..