Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikačné číslo: 3370
Univerzitný e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Chov skotu ve vybraných zemích Latinské Ameriky a Evropské unie
Autor: Bc. Martina Sálová
Pracovisko: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedúci práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., dr. h. c.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Chov skotu ve vybraných zemích Latinské Ameriky a Evropské unie
Abstrakt:Sálová, M. Chov skotu ve vybraných zemích Latinské Ameriky a Evropské unie. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, 2017. Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. Má bakalářská práce se zabývá chovem skotu v zemích Latinské Ameriky a Evropské unie. Nejdříve je v práci popsán stav chovu ve světě a poté v konkrétních makroregionech Latinské Ameriky a Evropské unie. Konkrétněji jsou zde popsány základní charakteristiky vybraných zájmových území, které slouží k nastínění situace v zemích. V další části je práce soustředěna na detailnější charakteristiku chovu skotu v zemích. K popisu jsou použity informace o historii chovu, chovaných plemenech, oblastech skotu a obchodu se skotem. V další části jsou analyzovány výsledky vedoucí ke zjištění odlišností či společných znaků chovu skotu v rámci zájmových území. Na závěr probíhá diskuze a navrhuji možná zlepšení konkrétních situací.
Kľúčové slová:skot, chov skotu, zemědělství, Brazílie, Německo, Francie, Argentina

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..