Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Chov skotu ve vybraných zemích Latinské Ameriky a Evropské unie
Autor: Bc. Martina Sálová
Pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., dr. h. c.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Chov skotu ve vybraných zemích Latinské Ameriky a Evropské unie
Abstrakt:Sálová, M. Chov skotu ve vybraných zemích Latinské Ameriky a Evropské unie. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, 2017. Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. Má bakalářská práce se zabývá chovem skotu v zemích Latinské Ameriky a Evropské unie. Nejdříve je v práci popsán stav chovu ve světě a poté v konkrétních makroregionech Latinské Ameriky a Evropské unie. Konkrétněji jsou zde popsány základní charakteristiky vybraných zájmových území, které slouží k nastínění situace v zemích. V další části je práce soustředěna na detailnější charakteristiku chovu skotu v zemích. K popisu jsou použity informace o historii chovu, chovaných plemenech, oblastech skotu a obchodu se skotem. V další části jsou analyzovány výsledky vedoucí ke zjištění odlišností či společných znaků chovu skotu v rámci zájmových území. Na závěr probíhá diskuze a navrhuji možná zlepšení konkrétních situací.
Klíčová slova:skot, chov skotu, zemědělství, Brazílie, Německo, Francie, Argentina

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..