Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikačné číslo: 3370
Univerzitný e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Problematika pěstování palmy olejné na Sumatře
Autor: Bc. Linda Petrášková
Pracovisko: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedúci práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., dr. h. c.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Problematika pěstování palmy olejné na Sumatře
Abstrakt:Petrášková, L. Problematika pěstování palmy olejné na Sumatře. Bakalářská práce. Brno: Mendelova Univerzita v Brně. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů. Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. Tato bakalářská práce se zabývá dopady vznikajícími pěstováním palmy olejné na ostrově Sumatra. Práce v první části charakterizuje zmíněnou historii a původ zemědělské komodity a dále způsob jejího pěstování a využití. Následně se snaží přiblížit její sílící globální důležitost prostřednictvím vymezených hlavních produkčních oblastí. Druhá část znázorňuje obchodní dopady a vývoj ekonomických ukazatelů vlivem akcelerace produkce palmy olejné v Indonésii. Hlavní část práce je věnována analýze zvolených environmentálních, sociálních a ekonomických dopadů, jež jsou nadměrnou produkcí monokultury vytvářeny nebo prohlubovány. Cílem práce je vyhodnocení vyzdvihovaných dopadů a navržení vhodných doporučení pro zlepšení tamní situace.
Kľúčové slová:palma olejná, Sumatra, monokultura

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..