Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Problematika pěstování palmy olejné na Sumatře
Autor: Bc. Linda Petrášková
Pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., dr. h. c.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Problematika pěstování palmy olejné na Sumatře
Abstrakt:Petrášková, L. Problematika pěstování palmy olejné na Sumatře. Bakalářská práce. Brno: Mendelova Univerzita v Brně. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů. Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. Tato bakalářská práce se zabývá dopady vznikajícími pěstováním palmy olejné na ostrově Sumatra. Práce v první části charakterizuje zmíněnou historii a původ zemědělské komodity a dále způsob jejího pěstování a využití. Následně se snaží přiblížit její sílící globální důležitost prostřednictvím vymezených hlavních produkčních oblastí. Druhá část znázorňuje obchodní dopady a vývoj ekonomických ukazatelů vlivem akcelerace produkce palmy olejné v Indonésii. Hlavní část práce je věnována analýze zvolených environmentálních, sociálních a ekonomických dopadů, jež jsou nadměrnou produkcí monokultury vytvářeny nebo prohlubovány. Cílem práce je vyhodnocení vyzdvihovaných dopadů a navržení vhodných doporučení pro zlepšení tamní situace.
Klíčová slova:palma olejná, Sumatra, monokultura

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..