Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vliv environmentálního vzdělávání studentů FRRMS na spotřebu
Autor: Ing. Kristýna Poláchová
Pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:Bc. Ing. Ivana Karberová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv environmentálního vzdělávání studentů FRRMS na spotřebu
Abstrakt:Vysokoškolské vzdělávání patří k důležitým faktorům, které formují pohled a postoj studentů ke světu a důležitým globálním otázkám. Jednou z nich je i otázka přístupu k životnímu prostředí, jež se v 60. letech minulého století v reakci na možná environmentální rizika dostala do popředí politického zájmu i zájmu veřejnosti. Dle současných výstupů shrnutých například ve strategických dokumentech je environmentální problémy nezbytné řešit komplexně a vedle vládních, tržních a technologických zásahů, je nutné orientovat se také na koncového spotřebitele a občana. Jako oblasti spotřeby s největším dopadem na životní prostředí byly stanoveny konzumace jídla a pití a dopady s užíváním budov. Postoj a informovanost studentů o environmentální problematice se pak odráží k zodpovědnějšímu přistupování ke spotřebě. Cílem této práce je pak zjistit zda existuje souvislost mezi postupujícím environmentálním vzdělání studentů FRRMS a jejich spotřebními volbami.
Klíčová slova:environmentální vzdělávání, spotřební volby, udržitelný rozvoj, environmentálně šetrné chování, spotřeba

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..