Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikačné číslo: 3370
Univerzitný e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Regionální potraviny v gastronomických zařízeních
Autor: Ing. Jan Pavlík
Pracovisko: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedúci práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:Ing. Pavel Mauer
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Regionální potraviny v gastronomických zařízeních
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá problematikou regionálních potravin na trhu České republiky se zaměřením na konkrétní specifikovanou místní lokalitu v městské části Brno-střed. Cílem práce je zhodnocení postavení regionálních potravin v gastronomických zařízeních v konkrétní lokalitě města Brna. V práci jsou definovány pojmy relevantní k této problematice, po jejichž vymezení proběhl sociologický průzkum názorů respondentů z řad majitelů/provozovatelů gastronomických zařízení a dodavatelů. Za účelem sběru dat byla zvolena metoda dotazníkového šetření a následných polostrukturovaných rozhovorů. Poté byla tato data autorem vyhodnocena a zjištěné výsledky využity k doporučením vedoucím k dalšímu růstu na trhu s regionálními po-travinami.
Kľúčové slová:lokální trhy, kvalita potravin, regionální potraviny, gastronomická zařízení, Brno

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..