Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Regionální potraviny v gastronomických zařízeních
Autor: Ing. Jan Pavlík
Pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:Ing. Pavel Mauer
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Regionální potraviny v gastronomických zařízeních
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá problematikou regionálních potravin na trhu České republiky se zaměřením na konkrétní specifikovanou místní lokalitu v městské části Brno-střed. Cílem práce je zhodnocení postavení regionálních potravin v gastronomických zařízeních v konkrétní lokalitě města Brna. V práci jsou definovány pojmy relevantní k této problematice, po jejichž vymezení proběhl sociologický průzkum názorů respondentů z řad majitelů/provozovatelů gastronomických zařízení a dodavatelů. Za účelem sběru dat byla zvolena metoda dotazníkového šetření a následných polostrukturovaných rozhovorů. Poté byla tato data autorem vyhodnocena a zjištěné výsledky využity k doporučením vedoucím k dalšímu růstu na trhu s regionálními po-travinami.
Klíčová slova:lokální trhy, kvalita potravin, regionální potraviny, gastronomická zařízení, Brno

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..