Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Potravinové zdroje rozvojových zemí se zaměřením na rýži
Autor: Ing. Barbora Kaštylová
Pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Potravinové zdroje rozvojových zemí se zaměřením na rýži
Abstrakt:I přes to, že je člověku známo přes 50 000 plodin vhodných pro produkci potravy, tak pouze pěstování 15 z nich zajišťuje 90 procent světového energetického příjmu z potravin. Pěstování rýže, kukuřice a pšenice pokrývá dvě třetiny tohoto energetického příjmu, přičemž právě rýže zaujímá nejzásadnější roli, a to především v určitých rozvojových zemích. Rýže se postupem času stala základní potravinou z pohledu energetického příjmu ve více než 33 rozvojových státech světa. Cílem bakalářské práce je tedy vyjádřit a dokázat důležitost rýže v rámci rozvojového světa s přesným vymezením regionů a států, které jsou na její produkci a následné konzumaci závislé. Rýže se zde stala dominantní potravinou především díky vhodným klimatickým podmínkám pro pěstování, cenové dostupnosti a jednoduchému zpracování. Existenční závislost na jedné potravině však s sebou nese řadu potencionálních zdravotních hrozeb, které mohou propuknout u konzumentů, jejichž hlavní složku potravy tvoří pouze tato potravina. Bakalářská práce se bude zabývat také vymezením rozvojového světa, definicí hladu.
Klíčová slova:plodina, rýže, závislost, rozvojové státy, potravina

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..