Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identification number: 3370
University e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)
External Instructor - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Food Sources in Developing Countries with aim on rice
Written by (author): Ing. Barbora Kaštylová
Department: Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Opponent:prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Potravinové zdroje rozvojových zemí se zaměřením na rýži
Summary:I přes to, že je člověku známo přes 50 000 plodin vhodných pro produkci potravy, tak pouze pěstování 15 z nich zajišťuje 90 procent světového energetického příjmu z potravin. Pěstování rýže, kukuřice a pšenice pokrývá dvě třetiny tohoto energetického příjmu, přičemž právě rýže zaujímá nejzásadnější roli, a to především v určitých rozvojových zemích. Rýže se postupem času stala základní potravinou z pohledu energetického příjmu ve více než 33 rozvojových státech světa. Cílem bakalářské práce je tedy vyjádřit a dokázat důležitost rýže v rámci rozvojového světa s přesným vymezením regionů a států, které jsou na její produkci a následné konzumaci závislé. Rýže se zde stala dominantní potravinou především díky vhodným klimatickým podmínkám pro pěstování, cenové dostupnosti a jednoduchému zpracování. Existenční závislost na jedné potravině však s sebou nese řadu potencionálních zdravotních hrozeb, které mohou propuknout u konzumentů, jejichž hlavní složku potravy tvoří pouze tato potravina. Bakalářská práce se bude zabývat také vymezením rozvojového světa, definicí hladu.
Key words:plodina, rýže, závislost, rozvojové státy, potravina

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..