Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vliv cestovního ruchu na rozvoj obce Šatov
Autor: Bc. Pavlína Kropáčová
Pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:Ing. Pavel Mauer
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv cestovního ruchu na rozvoj obce Šatov
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu cestovního ruchu na rozvoj, a to přímo na rozvoj obce Šatov. Konkrétní dopady cestovního ruchu na obec jsou zpracovány pomocí SWOT analýzy. Tyto dopady jsou pak analyzovány především z pohledu místních rezidentů pomocí dotazníkového šetření. Dále práce zkoumá názory veřejné správy, dobrovolného místního spolku a místního malého podnikatele řízenými strukturovanými rozhovory. Úvodní část je zaměřena na základní definice, cestovní ruch ve spojitosti s rozvojem a popis současného stavu. Stěžejní část je věnována interpretaci zájmového území a řešenému průzkumu a analýzám.
Klíčová slova:Cestovní ruch, dopady cestovního ruchu, rozvoj obce, obec Šatov

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..