Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identification number: 3370
University e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)
External Instructor - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

     
Lesson     Projects     Publications
     
Bodies     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Development of the municipality Podolí
Written by (author): Ing. David Kadlčík
Department:
Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Rozvoj katastru obce Podolí
Summary:
Kadlčík, D. Rozvoj katastru obce Podolí. Bakalářská práce. Brno, 2016. Bakalářská práce s názvem Rozvoj katastru obce Podolí se zabývá problematikou udrži-telného rozvoje území. V práci je uveden teoretický přehled o vymezení statutu obce, legislativní rámec, základní charakteristické znaky obce, regionu a formy udržitelného rozvoje území. Dále je charakterizována a popsána zkoumaná oblast katastru obce Podolí ze všech aspektů a jsou provedeny řízené rozhovory s občany obce. Cílem bakalářské práce je navržení vlastní vize budoucího rozvoje obce.
Key words:Podolí, obec, region, Rozvoj území

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..