Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
 
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

     Výuka     
     
Publikace     
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Rozvoj katastru obce Podolí
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Rozvoj katastru obce Podolí
Abstrakt:Kadlčík, D. Rozvoj katastru obce Podolí. Bakalářská práce. Brno, 2016. Bakalářská práce s názvem Rozvoj katastru obce Podolí se zabývá problematikou udrži-telného rozvoje území. V práci je uveden teoretický přehled o vymezení statutu obce, legislativní rámec, základní charakteristické znaky obce, regionu a formy udržitelného rozvoje území. Dále je charakterizována a popsána zkoumaná oblast katastru obce Podolí ze všech aspektů a jsou provedeny řízené rozhovory s občany obce. Cílem bakalářské práce je navržení vlastní vize budoucího rozvoje obce.
Klíčová slova:Podolí, obec, region, Rozvoj území

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..