Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Chataření a chalupaření na území Bílovic nad Svitavou
Autor: Bc. Eliška Horáková
Pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:Ing. Pavel Mauer
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Chataření a chalupaření na území Bílovic nad Svitavou
Abstrakt:V mé bakalářské práci se zabývám chatařením a chalupařením na území Bílovice nad Svitavou, zejména se věnuji pozitivním a negativním dopadům chatové a chalupářské rekreace na dané území. Na začátku práce jsem zpracovala současný stav problematiky, kde vysvětluji základní pojmy, popisuji vznik a historii chataření a chalupaření, zde je vymezeno rekreační území a podrobně zde rozebírám negativní a pozitivní důsledky chataření a chalupaření. Dále je popsáno zájmové území Bílovice nad Svitavou. Poté se věnuji metodice práce a výsledkům dotazníkového šetření. Na závěr navrhuji doporučení a možná řešení na zlepšení situace.
Klíčová slova:chaty a chalupy, rekreace, Bílovice nad Svitavou, hodnocení

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..