Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikačné číslo: 3370
Univerzitný e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Automobilová doprava a znečištění ovzduší
Autor: Ing. Alice Vaverková
Pracovisko: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedúci práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:Ing. Jan Hůla, MBA
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Automobilová doprava a znečištění ovzduší
Abstrakt:VAVERKOVÁ, Alice. Automobilová doprava a znečištění ovzduší. Brno, 2014. Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, 2014. Vedoucí diplomové práce prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. Diplomová práce se zabývá automobilovou dopravou a znečištěným ovzduším v České republice. Nejprve byla provedena studie odborné knižní literatury a internetových zdrojů zabývajících se problematikou daného tématu. První část diplomové práce je zaměřena na definování základních pojmů týkajících se automobilové dopravy a znečištění ovzduší. Definice jsou doplněny o potřebné tabulky, mapy a grafy týkající se daného tématu. Ve druhé části byla popsána metodika práce a proveden průzkum na základě anonymního dotazníkového šetření. Výsledky z primárního sběru dat prezentovaly názory vzorku populace vlastnící řidičské oprávnění a automobil. Výsledná data byla následně převedena do grafického a tabulkového formátu. V závěru práce jsou zformulována doporučení ke zlepšení daného stavu ovzduší.
Kľúčové slová:emise, ovzduší, životní prostředí, doprava, zdraví, legislativa

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..