Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Automobilová doprava a znečištění ovzduší
Autor: Ing. Alice Vaverková
Pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:Ing. Jan Hůla, MBA
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Automobilová doprava a znečištění ovzduší
Abstrakt:VAVERKOVÁ, Alice. Automobilová doprava a znečištění ovzduší. Brno, 2014. Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, 2014. Vedoucí diplomové práce prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. Diplomová práce se zabývá automobilovou dopravou a znečištěným ovzduším v České republice. Nejprve byla provedena studie odborné knižní literatury a internetových zdrojů zabývajících se problematikou daného tématu. První část diplomové práce je zaměřena na definování základních pojmů týkajících se automobilové dopravy a znečištění ovzduší. Definice jsou doplněny o potřebné tabulky, mapy a grafy týkající se daného tématu. Ve druhé části byla popsána metodika práce a proveden průzkum na základě anonymního dotazníkového šetření. Výsledky z primárního sběru dat prezentovaly názory vzorku populace vlastnící řidičské oprávnění a automobil. Výsledná data byla následně převedena do grafického a tabulkového formátu. V závěru práce jsou zformulována doporučení ke zlepšení daného stavu ovzduší.
Klíčová slova:emise, ovzduší, životní prostředí, doprava, zdraví, legislativa

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..