Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikačné číslo: 3370
Univerzitný e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Udržitelný cestovní ruch v území Vývěrů Punkvy CHKO Moravský kras
Autor: Ing. Gabriela Volfová
Pracovisko: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedúci práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:RNDr. Antonín Tůma
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Udržitelný cestovní ruch v území Vývěrů Punkvy CHKO Moravský kras
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá problematikou udržitelného cestovního ruchu v území Vývěrů Punkvy, které je součástí významné oblasti v CHKO Moravského krasu. Obecně jsou vymezeny pojmy cestovní ruch, environmentální vlivy, udržitelný rozvoj. Provedena byla analýza dat vlastních a cizích. Byla realizována návštěva zájmové oblasti a uskutečněny rozhovory s vybranými osobami v lokalitě. Práce odhaluje aktivity a trendy cestovního ruchu, které jsou implikovány do tří pilířů udržitelnosti. Formou matice silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb je vytvořeno shrnutí šetřené problematiky. Závěrem práce je doporučení k nápravě nedostatků, které byly odhaleny rekognoskací.
Kľúčové slová:Cestovní ruch, udržitelný cestovní ruch, environmentální vlivy, environmentální vzdělávání, trvale udržitelný rozvoj, chráněná krajinná oblast

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..