Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Udržitelný cestovní ruch v území Vývěrů Punkvy CHKO Moravský kras
Autor: Ing. Gabriela Volfová
Pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:RNDr. Antonín Tůma
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Udržitelný cestovní ruch v území Vývěrů Punkvy CHKO Moravský kras
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá problematikou udržitelného cestovního ruchu v území Vývěrů Punkvy, které je součástí významné oblasti v CHKO Moravského krasu. Obecně jsou vymezeny pojmy cestovní ruch, environmentální vlivy, udržitelný rozvoj. Provedena byla analýza dat vlastních a cizích. Byla realizována návštěva zájmové oblasti a uskutečněny rozhovory s vybranými osobami v lokalitě. Práce odhaluje aktivity a trendy cestovního ruchu, které jsou implikovány do tří pilířů udržitelnosti. Formou matice silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb je vytvořeno shrnutí šetřené problematiky. Závěrem práce je doporučení k nápravě nedostatků, které byly odhaleny rekognoskací.
Klíčová slova:Cestovní ruch, udržitelný cestovní ruch, environmentální vlivy, environmentální vzdělávání, trvale udržitelný rozvoj, chráněná krajinná oblast

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..