Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identification number: 3370
University e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)
External Instructor - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Brno dam
Written by (author): Bc. Kateřina Hirtová
Department: Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Opponent:Ing. Helena Lorencová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Brněnská přehrada
Summary:Bakalářská práce s názvem Brněnská přehrada pojednává o historii, vývoji, funkci vodního díla a vlivu na životní prostředí. Hodnotí její stávající stav a uvádí možné návrhy na její zlepšení. Pozornost je věnována také ochraně přírody a krajiny. Provedeným dotazníkovým průzkumem je rovněž zjišťováno, zda toto vodní dílo plní svoje funkce, jaké jsou současné nedostatky a jak vnímají danou problematiku obyvatelé města Brna. V závěru práce uvádím návrhy na možná zlepšení jejího využití v budoucnu.
Key words:Brněnská přehrada, funkce, vodní dílo, dotazníkový průzkum

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..