Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikačné číslo: 3370
Univerzitný e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Biologicky rozložitelné odpady v městě Tišnově
Autor: Ing. Andrea Suzovičová
Pracovisko: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedúci práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Biologicky rozložitelné odpady v městě Tišnově
Abstrakt:Předložená diplomová práce řeší biologicky rozložitelné odpady v městě Tišnově. V první části jsou ozřejměny základní pojmy dané problematiky včetně současného stavu ve vybrané obci a popsáno legislativní prostředí upravující řešenou oblast. Vlastní práce sleduje vývoj produkce biologicky rozložitelných odpadů a nákladů spojených s jejich tříděním a následně popisuje diference a původy změn. Na základě dotazníkového průzkumu je získán názor veřejnosti na řešené téma. V posledním kroku jsou dosažené výsledky okomentovány a na základě dosažených závěrů je přistoupeno k formulování návrhů na zlepšení stávající situace.
Kľúčové slová:odpadové hospodářství, Tišnov, biologicky rozložitelné komunální odpady, Biologicky rozložitelné odpady, sběr a svoz odpadu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..