Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Biologicky rozložitelné odpady v městě Tišnově
Autor: Ing. Andrea Suzovičová
Pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Biologicky rozložitelné odpady v městě Tišnově
Abstrakt:Předložená diplomová práce řeší biologicky rozložitelné odpady v městě Tišnově. V první části jsou ozřejměny základní pojmy dané problematiky včetně současného stavu ve vybrané obci a popsáno legislativní prostředí upravující řešenou oblast. Vlastní práce sleduje vývoj produkce biologicky rozložitelných odpadů a nákladů spojených s jejich tříděním a následně popisuje diference a původy změn. Na základě dotazníkového průzkumu je získán názor veřejnosti na řešené téma. V posledním kroku jsou dosažené výsledky okomentovány a na základě dosažených závěrů je přistoupeno k formulování návrhů na zlepšení stávající situace.
Klíčová slova:odpadové hospodářství, Tišnov, biologicky rozložitelné komunální odpady, Biologicky rozložitelné odpady, sběr a svoz odpadu

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..