Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Dendroekologické základy pěstování lesa na výsypkových stanovištích
Autor: Ing. Ivan Řezníček
Pracoviště: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Dendroekologické základy pěstování lesa na výsypkových stanovištích
Abstrakt:ABSTRAKT: Diplomová práce seznámí s teorií zakládání lesních porostů na těžbou devastovaných plochách. Pokud máme zvolit správný přístup musíme se nejdříve podrobně seznámit s půdou do které budeme vysazovat. V metodice se podrobně věnuji tomu co takový výzkum musí zahrnovat. Antropogenní substráty jsou příliš odlišné od "rostlých půd", abychom použily běžné postupy. Dále budu věnovat pozornost celkovému přírodnímu popisu oblasti, který nám podá širší informace potřebné pro úplnou představu o panujících poměrech na Sokolovsku. Po této analytické části můžeme rovnou přejít k syntetické, kde budu popisovat, jak by se mělo postupovat při zakládání porostů na výsypkách. Klíčová slova: antropogenní substráty, Sokolovsko, výsypka, rekultivace, hydropedologie, půdotvorné procesy
Klíčová slova:antropogenní substráty, Sokolovsko, výsypka, rekultivace, hydropedologie, půdotvorné procesy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucího

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..