Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikačné číslo: 3370
Univerzitný e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Možnosti regionálního rozvoje na území Kladského Pomezí
Autor: Ing. Veronika Ptáčková
Pracovisko: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedúci práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:Ing. Helena Lorencová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Možnosti regionálního rozvoje na území Kladského Pomezí
Abstrakt:Tato diplomová práce v úvodní části popisuje vývoj regionálního rozvoje, regionální rozvoj jako vědu, rozvoj v souvislostech Evropské unie a v poměrech České republiky. V druhé části je zaměřena na vznik turistických regionů a oblastí na území České Republiky a dále pak konkrétně turistické oblasti Kladské Pomezí. V této části se práce zaměřuje na charakteristiku daného území, její geografické vyčlenění, historický vývoj, centra oblasti a atraktivity na daném území. V závěru práce se nachází SWOT analýza silných a slabých stránek regionu, příležitostí a hrozeb, která slouží jako rychlý přehled informací, a vyhodnocení dotazníkového šetření, které probíhalo mezi rezidenty žijícími na daném území tak také mezi návštěvníky, kteří tuto oblast navštívili. Závěry zjištění mohou být použity při rozvoji cestovního ruchu v oblasti a ke zvýšení atraktivity místa.
Kľúčové slová:Regionální rozvoj, Kladské pomezí, Turistická oblast

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..