Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Možnosti regionálního rozvoje na území Kladského Pomezí
Autor: Ing. Veronika Ptáčková
Pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:Ing. Helena Lorencová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Možnosti regionálního rozvoje na území Kladského Pomezí
Abstrakt:Tato diplomová práce v úvodní části popisuje vývoj regionálního rozvoje, regionální rozvoj jako vědu, rozvoj v souvislostech Evropské unie a v poměrech České republiky. V druhé části je zaměřena na vznik turistických regionů a oblastí na území České Republiky a dále pak konkrétně turistické oblasti Kladské Pomezí. V této části se práce zaměřuje na charakteristiku daného území, její geografické vyčlenění, historický vývoj, centra oblasti a atraktivity na daném území. V závěru práce se nachází SWOT analýza silných a slabých stránek regionu, příležitostí a hrozeb, která slouží jako rychlý přehled informací, a vyhodnocení dotazníkového šetření, které probíhalo mezi rezidenty žijícími na daném území tak také mezi návštěvníky, kteří tuto oblast navštívili. Závěry zjištění mohou být použity při rozvoji cestovního ruchu v oblasti a ke zvýšení atraktivity místa.
Klíčová slova:Regionální rozvoj, Kladské pomezí, Turistická oblast

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..