Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identification number: 3370
University e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)
External Instructor - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Educational function of the Moravian Karst
Written by (author): Ing. Dana Račanová
Department: Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Opponent:RNDr. Leoš Štefka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vzdělávací a výchovná funkce CHKO Moravský kras
Summary:Předkládaná diplomová práce se zabývá polyfunkčností CHKO Moravský Kras. Nejprve stručně popisuje jednotlivé funkce CHKO a následně se podrobněji věnuje funkcím vzdělávací a výchovné. Druhá část práce je zaměřena na podrobnější analýzu zájmového území CHKO Moravský kras, zejména z hlediska jeho vzdělávací a výchovné funkce. Byly provedeny dotazníkové šetření návštěvníků Moravského krasu zaměřující se na jejich vzdělanost v oblasti ochrany přírody a krajiny, analýza možné využitelnosti Domu přírody pro vyšší podporu vzdělávání a celková SWOT analýza Domu přírody. Součástí práce jsou navíc vybraná opatření, která by měla vzdělávací a výchovnou funkci daného CHKO podpořit.
Key words:rozvoj území, Dům přírody, Ochrana přírody a krajiny, vzdělanost, CHKO Moravský kras

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..