Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
 

Kontakty               Publikace
     
     
Vedené práce
     Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Vzdělávací a výchovná funkce CHKO Moravský kras
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:
RNDr. Leoš Štefka
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vzdělávací a výchovná funkce CHKO Moravský kras
Abstrakt:
Předkládaná diplomová práce se zabývá polyfunkčností CHKO Moravský Kras. Nejprve stručně popisuje jednotlivé funkce CHKO a následně se podrobněji věnuje funkcím vzdělávací a výchovné. Druhá část práce je zaměřena na podrobnější analýzu zájmového území CHKO Moravský kras, zejména z hlediska jeho vzdělávací a výchovné funkce. Byly provedeny dotazníkové šetření návštěvníků Moravského krasu zaměřující se na jejich vzdělanost v oblasti ochrany přírody a krajiny, analýza možné využitelnosti Domu přírody pro vyšší podporu vzdělávání a celková SWOT analýza Domu přírody. Součástí práce jsou navíc vybraná opatření, která by měla vzdělávací a výchovnou funkci daného CHKO podpořit.
Klíčová slova:
rozvoj území, Dům přírody, Ochrana přírody a krajiny, vzdělanost, CHKO Moravský kras

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..