Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikačné číslo: 3370
Univerzitný e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vazby územního rozvoje, ochrany přírody a rekreace v mikroregionu Toulovcovy Maštale
Autor: Ing. Daniela Procházková
Pracovisko: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedúci práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:Ing. Helena Lorencová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vazby územního rozvoje, ochrany přírody a rekreace v mikroregionu Toulovcovy Maštale
Abstrakt:Tato diplomová práce se zabývá mírou koordinace územního plánování, ochrany přírody a rekreace při plánování a realizaci všestranného a udržitelného rozvoje území mikroregionu Toulovcovy Maštale. V první části práce je zpracován přehled dané problematiky a charakteristika zájmového území. Praktickou část tvoří kapitola Vlastní analýzy, kde je pomocí metody Land Cover a koeficientu ekologické stability posouzen aktuální stav daného území. V rámci této kapitoly byl proveden také rozbor strategických dokumentů ovlivňujících rozvoj mikroregionu Toulovcovy Maštale. Poslední výstupy analytické části se týkají rekreačního potenciálu území, zatížení území rekreací, únosností krajiny a stanovením limitů dalšího rozvoje. Jádrem této diplomové práce je shrnutí, jehož předmětem je komplexní popis vazeb a rozporů mezi územním rozvojem, ochranou přírody a rekreací. Na tyto souhrnné výsledky navazují návrhy a doporučení k posílení a optimalizace vazeb těchto tří oblastí, bez které není možné systematicky řídit rozvoj území s ohledem na ochranu přírody a krajiny.
Kľúčové slová:rekreace, územní plánování, ochrana přírody a krajiny, rekreační únosnost, rekreační potenciál, rekreační zatížení krajiny, limity udržitelného rozvoje

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..