Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vazby územního rozvoje, ochrany přírody a rekreace v mikroregionu Toulovcovy Maštale
Autor: Ing. Daniela Procházková
Pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:Ing. Helena Lorencová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vazby územního rozvoje, ochrany přírody a rekreace v mikroregionu Toulovcovy Maštale
Abstrakt:Tato diplomová práce se zabývá mírou koordinace územního plánování, ochrany přírody a rekreace při plánování a realizaci všestranného a udržitelného rozvoje území mikroregionu Toulovcovy Maštale. V první části práce je zpracován přehled dané problematiky a charakteristika zájmového území. Praktickou část tvoří kapitola Vlastní analýzy, kde je pomocí metody Land Cover a koeficientu ekologické stability posouzen aktuální stav daného území. V rámci této kapitoly byl proveden také rozbor strategických dokumentů ovlivňujících rozvoj mikroregionu Toulovcovy Maštale. Poslední výstupy analytické části se týkají rekreačního potenciálu území, zatížení území rekreací, únosností krajiny a stanovením limitů dalšího rozvoje. Jádrem této diplomové práce je shrnutí, jehož předmětem je komplexní popis vazeb a rozporů mezi územním rozvojem, ochranou přírody a rekreací. Na tyto souhrnné výsledky navazují návrhy a doporučení k posílení a optimalizace vazeb těchto tří oblastí, bez které není možné systematicky řídit rozvoj území s ohledem na ochranu přírody a krajiny.
Klíčová slova:rekreace, územní plánování, ochrana přírody a krajiny, rekreační únosnost, rekreační potenciál, rekreační zatížení krajiny, limity udržitelného rozvoje

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..