Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identification number: 3370
University e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)
External Instructor - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Brownfields Šlapanice
Written by (author): Bc. Lucie Bílková
Department: Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Opponent:Ing. Kristýna Czasch Vejtasová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Brownfields Šlapanice
Summary:Bakalářská práce s názvem Brownfields Šlapanice se zabývá problematikou brownfields a městem Šlapanice. Práce podává teoretický přehled znalostí o dříve urbanizovaných území se zaměřením na existenci staré ekologické zátěže. Dále podává komplexní rozbor města Šlapanice. Autorka se zaměřuje na areál bývalých Brněnských papíren, který se ve městě Šlapanice nachází. Důraz je kladen na dekontaminaci území, která je stále předmětem diskuzí. Pro zlepšení stávající situace jsou předložena návrhová opatření.
Key words:brownfields, Šlapanice, ekologická zátěž

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..