Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

     Výuka
     
Projekty
     
     
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Brownfields Šlapanice
Autor: Bc. Lucie Bílková
Pracoviště:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Kristýna Czasch Vejtasová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Brownfields Šlapanice
Abstrakt:
Bakalářská práce s názvem Brownfields Šlapanice se zabývá problematikou brownfields a městem Šlapanice. Práce podává teoretický přehled znalostí o dříve urbanizovaných území se zaměřením na existenci staré ekologické zátěže. Dále podává komplexní rozbor města Šlapanice. Autorka se zaměřuje na areál bývalých Brněnských papíren, který se ve městě Šlapanice nachází. Důraz je kladen na dekontaminaci území, která je stále předmětem diskuzí. Pro zlepšení stávající situace jsou předložena návrhová opatření.
Klíčová slova:
brownfields, Šlapanice, ekologická zátěž

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..