Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikačné číslo: 3370
Univerzitný e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Revitalizace vodní nádrže Luhačovice
Autor: Ing. Nikola Žmolíková
Pracovisko: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedúci práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:Ing. Jana Marková, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Revitalizace vodní nádrže Luhačovice
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vodních nádrží. Popisuje jejich dělení, stručný historický vývoj a dopady vodních nádrží na životní prostředí. Práce charakterizuje různá rizika znečištění vodních nádrží a ve stručnosti popisuje možná revitalizační opatření. Konkrétním případem řešení této práce je objekt vodní nádrž Luhačovice. Z poskytnutých informací byl analyzován stav vody v nádrži před revitalizací a popsán výskyt sinic a fytoplanktonu v období od roku 2007--2010. Práce obsahuje i popis jednotlivých objektů v povodí přehrady Luhačovice, které se podílejí na znečisťování a zanášení nádrže. V návrzích a diskuzi jsou uvedena možná opatření, která by mohla částečně zabránit zhoršování stavu vodní nádrže Luhačovice do budoucna.
Kľúčové slová:znečištění, revitalizace, vodní nádrž, sinice, eutrofizace, vodní nádrž Luhačovice

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..