Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Revitalizace vodní nádrže Luhačovice
Autor: Ing. Nikola Žmolíková
Pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:Ing. Jana Marková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Revitalizace vodní nádrže Luhačovice
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vodních nádrží. Popisuje jejich dělení, stručný historický vývoj a dopady vodních nádrží na životní prostředí. Práce charakterizuje různá rizika znečištění vodních nádrží a ve stručnosti popisuje možná revitalizační opatření. Konkrétním případem řešení této práce je objekt vodní nádrž Luhačovice. Z poskytnutých informací byl analyzován stav vody v nádrži před revitalizací a popsán výskyt sinic a fytoplanktonu v období od roku 2007--2010. Práce obsahuje i popis jednotlivých objektů v povodí přehrady Luhačovice, které se podílejí na znečisťování a zanášení nádrže. V návrzích a diskuzi jsou uvedena možná opatření, která by mohla částečně zabránit zhoršování stavu vodní nádrže Luhačovice do budoucna.
Klíčová slova:znečištění, revitalizace, vodní nádrž, sinice, eutrofizace, vodní nádrž Luhačovice

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..