Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identification number: 3370
University e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)
External Instructor - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title: Importance of wine trails for tourism in the South Moravian Region
Written by (author): Ing. Simona Pazourková
Department: Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Opponent:Bc. Ing. Ivana Karberová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Význam vinařských stezek pro turistický ruch v Jihomoravském kraji
Summary:V první části práce jsou rozebrány pojmy volný čas, cestovní ruch, pěší turistika, cykloturistika a v neposlední řadě vinařský cestovní ruch. Vlastní práce analyzuje Moravské vinařské podoblasti a stezky na jižní Moravě. U konkrétních vybraných stezek se zabývá popisem jejich prostředí a atrakcemi v okolí, jejich technickým stavem, dopravní dostupností, využitelností a přínosem jak pro osoby podnikající v oblasti vinařství, tak pro ostatní místní podnikatele, obyvatele a turisty.
Key words:vinařské stezky, víno, cestovní ruch, cykloturistika, Moravské vinařské podoblasti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..