Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikačné číslo: 3370
Univerzitný e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Problematika odpadového hospodářství města Rosice
Autor: Ing. Tereza Oškrdalová
Pracovisko: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedúci práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:Bc. Ing. Ivana Karberová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Problematika odpadového hospodářství města Rosice
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá problematikou odpadového hospodářství města Rosice. V rámci této práce byl zpracován přehled současného stavu odpadového hospodářství, kde byla popsána legislativa odpadového hospodářství, specifikace odpadů, způsoby sběru atd. V další části bakalářské práce bylo charakterizováno území města Rosice a byl zde také popsán aktuální stav odpadového hospodářství ve městě. Dále byl sestaven dotazník, jehož cílem bylo zjistit spokojenost občanů s odpadovým hospodářstvím v Rosicích. Na základě výsledků dotazníku, vlastních zkušeností a daných dokumentů byly definovány návrhy na zkvalitnění odpadového hospodářství města Rosice. Tyto návrhy zahrnují zlepšení informovanosti občanů o třídění odpadů a vybudování kompostárny či zavedení kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad.
Kľúčové slová:komunální odpad, hierarchie odpadů, recyklace, třídění odpadů, odpadové hospodářství

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..