Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Problematika odpadového hospodářství města Rosice
Autor: Ing. Tereza Oškrdalová
Pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:Bc. Ing. Ivana Karberová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Problematika odpadového hospodářství města Rosice
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá problematikou odpadového hospodářství města Rosice. V rámci této práce byl zpracován přehled současného stavu odpadového hospodářství, kde byla popsána legislativa odpadového hospodářství, specifikace odpadů, způsoby sběru atd. V další části bakalářské práce bylo charakterizováno území města Rosice a byl zde také popsán aktuální stav odpadového hospodářství ve městě. Dále byl sestaven dotazník, jehož cílem bylo zjistit spokojenost občanů s odpadovým hospodářstvím v Rosicích. Na základě výsledků dotazníku, vlastních zkušeností a daných dokumentů byly definovány návrhy na zkvalitnění odpadového hospodářství města Rosice. Tyto návrhy zahrnují zlepšení informovanosti občanů o třídění odpadů a vybudování kompostárny či zavedení kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad.
Klíčová slova:komunální odpad, hierarchie odpadů, recyklace, třídění odpadů, odpadové hospodářství

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..