Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Problematika těžby hnědého uhlí v mikroregionu Litvínov.
Autor: Bc. Lenka Buchtová
Pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:Ing. Petra Fukalová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Problematika těžby hnědého uhlí v mikroregionu Litvínov.
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá problematikou těžby hnědého uhlí v mikroregionu Litvínov. Cílem práce je posoudit současné dopady těžby v mikroregionu i dopady, které by vznikly prolomením územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí a následným postupem lomů ČSA a Bílina za tyto limity. Pozornost je věnována dopadům socioekonomickým, environmentálním a také dopadům na lidské zdraví. Zmíněné dopady byly posouzeny na základě prostudování nalezených zdrojů, (uspořádaných podle strategických, koncepčních a věcných souvislostí) a provedení jejich analýzy a následné syntézy. V závěrečné diskusi jsou zmíněny také osobní poznatky autorky načerpané na exkurzi na lomu ČSA.
Klíčová slova:lom Bílina, těžba, lom ČSA, mikroregion Litvínov, dopady těžby, územní ekologické limity těžby hnědého uhlí, hnědé uhlí

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..