Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Krajinné předpoklady alternativních zdrojů energie Šumperska.
Autor: Bc. Lucie Davidová
Pracoviště: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:Ing. Kristýna Czasch Vejtasová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Krajinné předpoklady alternativních zdrojů energie Šumperska.
Abstrakt:Hodnocení krajiny a krajinného rázu v souvislosti s alternativními zdroji energie je v současnosti velmi důležitým tématem. V souvislosti s celosvětovým rozvojem využívání obnovitelných zdrojů energie a závazků jednotlivých států vůči nadnárodním celkům. Tato bakalářská práce zhodnocuje krajinu Šumperska a její možnosti pro výstavbu jednotlivých alternativních zdrojů energie. Pro rozsáhlost problematiky se práce zabývá pouze větrnými a vodními elektrárnami. V praktické části jsou popsány konkrétní faktory pro vyhodnocení krajiny a vyhodnoceny možnosti výstavby.
Klíčová slova:Předpoklady krajiny pro využití alternativních zdrojů energie, Krajinný ráz, Alternativní zdroje energie, Větrné elektrárny, Vodní elektrárny

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..