Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikačné číslo: 3370
Univerzitný e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Hodnocení potenciálu funkcí lesů v Jabkenické oboře
Autor: Bc. Denisa Nováčková
Pracovisko: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Hodnocení potenciálu funkcí lesů v Jabkenické oboře
Abstrakt:Bakalářská práce je zaměřena na stanovení reálných potenciálů celospolečenských funkcí lesa na území Jabkenické obory. Hodnocení celospolečenských funkcí lesa bylo provedeno metodou Vyskot a kol. (2003). Území bylo zanalyzováno podle údajů z lesního hospodářského plán, mapových a knižních podkladů a podle výsledků zjištěných terénními pochůzkami. Z výsledků vyplývá, že celkový reálný potenciál na území je I až IV, tedy od velmi nízkého po vysoký. Největší rozlohu zaujímá třída III, průměrná.
Kľúčové slová:porostní typ, hospodářský soubor, celkový reálný potenciál

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..