Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Studie hydricko-vodohospodářských revitalizačních opatření na příkladu antropogenně impaktovaného malého lesního povodí v NP Šumava
Autor: Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.
Pracoviště: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Petr Kantor, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc.
Oponent 3:RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Studie hydricko-vodohospodářských revitalizačních opatření na příkladu antropogenně impaktovaného malého lesního povodí v NP Šumava
Abstrakt:V práci jsou stanoveny metodické kroky pro návrh revitalizačního managementu malých lesních povodí s vodním režimem ovlivněným lidskými zásahy. Je vypracována dílčí metodika vyhodnocení míry antropogenního narušení vodního režimu lesního povodí, je stanoven princip výběru hydricko-vodohospodářských revitalizačních opatření a postup vyhodnocení dopadů navržených opatření na vodní režim lesního povodí. Aplikace uvedených metodických kroků na konkrétním povodí potvrdila vhodnost navržených dílčích metodik pro návrh revitalizačního managementu a pro predikci dopadů opatření na hydrický režim lesního povodí.
Klíčová slova: funkce lesů, revitalizační management, odtok z povodí, účinnostní třída povodí, preventivní a kompenzační opatření

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta P. KantorPosudek oponenta J. ŠkvareninaPosudek oponenta J. Rožnovský

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..