Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikačné číslo: 3370
Univerzitný e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Vliv stavu přírodního prostředí na vodní deficit v Jordánském království
Autor: Ing. Naser Oweis, Ph.D.
Pracovisko: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. František Toman, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc.
Oponent 3:RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vliv stavu přírodního prostředí na vodní deficit v Jordánském království
Abstrakt:Vliv stavu přírodního prostředí na vodní deficit v Jordánském království." Cílem práce je shromáždění dosud insuficientních a chaotických informací o vodě, vodní bilanci a vodním hospodářství Jordánska, jejich syntetizace a vyhodnocení ve vztahu k přírodním podmínkám, hospodaření v krajině, dopadům na vodohospodářství a vodohospodářským opatřením, a návrh souboru opatření krajinného, technického a technologického charakteru pro zlepšení vodohospodářské situace Jordánska, včetně aplikace vlastních autorských řešení
Právna doložka:Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma "Vliv stavu přírodního prostředí na vodní deficit v Jordánském království" zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. Souhlasím, aby tato moje disertační práce byla zveřejněna v souladu s § 47b Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a uložena v knihovně Mendelovy univerzity v Brně a zpřístupněna ke studijním účelům ve shodě s Vyhláškou rektora Mendelovy univerzity v Brně o archivaci elektronické podoby závěrečných prací. Jako autor disertační práce na téma "Vliv stavu přírodního prostředí na vodní deficit v Jordánském království" se dále zavazuji, že před sepsáním licenční smlouvy o využití autorských práv tohoto díla s jinou osobou (subjektem) si vyžádám písemné stanovisko Mendelovy univerzity v Brně o tom, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy Mendelovy univerzity v Brně a zavazuji se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla dle řádné kalkulace. V Brně, dne 29. srpna 2010 Ing. Naser Oweis
Kľúčové slová:vodní hospodářství, Jordánsko - nedostatek vody, vodní bilance

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta F. TomanPosudok oponenta J. ŠkvareninaPosudok oponenta J. Rožnovský

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..